Tyrimai

Įmonės diagnostika

Įmonės diagnostika tai kaip kasmetinis sveikatos patikrinimas. Atliekant tai reguliariai galima išvengti netikėtumų ir išlaikyti aukštą įmonės lygį.

[read more=Daugiau… less=Mažiau] Įmonės diagnostikos tikslas – išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie įmonę, įmonės veiklos tikslų aiškumą, vadovavimo efektyvumą, funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymą, bendradarbiavimą, atmosferą darbe, santykius su vadovais ir bendradarbiais. Įmonės diagnostikos tyrimas parodo esamą situaciją visoje įmonėje ir atskiruose padaliniuose, atskleidžia stipriąsias įmonės puses ir vidinius nepasitenkinimo šaltinius.[/read]

Vadovų įvertinimai

Vadovų vertinimas leidžia nustatyti esamų ir potencialių vadovų vadovavimo kompetenciją bei kiek jų turimi sugebėjimai, asmeninės savybės atitinka Jūsų įmonės keliamus reikalavimus. Tai puikus būdas įvertinti tiek esamus vadovus, tiek išsirinkti geriausius kandidatus Jūsų siūlomoms pareigoms užimti.

[read more=Daugiau… less=Mažiau]Įvertinimo eiga:

Interviu su esamais ar potencialiais vadovais
Vadovų asmenybės ir specifinių įgūdžių įvertinimas (psichodiagnostinė atranka)
Papildomi atrankų metodai (pvz.: grupinės užduotys, „užduočių krepšeliai“)
Jūsų pageidavimu, jau dirbantiems pas Jus darbuotojams, galime papildomai taikyti 360° grįžtamojo ryšio metodą (kolegų, vadovų, pavaldinių ir kt. apklausa)[/read]

Motyvacijos tyrimas organizacijoje

Gera motyvacijos sistema, skatina darbuotojus noriai siekti įmonės tikslų, dirbti produktyviau, padeda spręsti organizacijos problemas, ugdo lojalumą įmonei ir pritraukia naujus darbuotojus kuria palankų įmonės įvaizdį.

[read more=Daugiau… less=Mažiau]Motyvavimo sistemos ypatumas – ji turi keistis, jei nenorime, kad keistųsi darbuotojai. Turėdami tyrimų išvadas, galime nustatyti, kas šiuo metu Jūsų įmonės darbuotojams yra aktualu. Ir į ką reikia atsižvelgti kuriant įmonės motyvacinę sistemą.

Atlikę tyrimą sužinosite, kurie iš šių motyvacijos veiksnių labausiai
motyvuoja Jūsų darbuotojus, o kurie turi mažiausią įtaką jų motyvacijai:
Atlyginimas
Fizinės darbo sąlygos
Struktūravimas
Socialiniai kontaktai
Tarpusavio santykiai
Pripažinimas
Tikslo siekimas
Valdžia ir įtaka
Kūrybiškumas
Įvairovė ir permainos
Tobulėjimas ir savarankiškumas
Įdomus ir naudingas darbas

Tyrimo eiga:

Darbuotojai užpildo klausimyną
Mes išsamiai išanalizuojame duomenis
Pateikiame detalią ataskaitą apie kiekvieną darbuotoją motyvuojančius veiksnius
Pateikiame konkrečias rekomendacijas, kaip padidinti darbuotojų motyvaciją[/read]

Slapto pirkėjo tyrimas

Dažnai naudojame patarlę „mokomės iš klaidų“. Tačiau norint mokytis pirmiausiai reikia pastebėti neefektyvų elgesį, įvertinti ką ir kaip būtina keisti. Darbuotojai vienaip dirba stebint „akyloms akims“ ir kitaip turėdami laisvę. Retai kada sužiūrėsi visus darbuotojus, nepadeda nei vaizdo kameros, fiksuojančios jų veiksmus, nei nuolatinės pastabos, nei geranoriški pašnekesiai.
[read more=Daugiau… less=Mažiau]Žmogus arba suinteresuotas parduoti, arba moka „įtikti“ klientui, arba ne. O kas, jei jis kenkia jūsų verslui? Nepagautas ne vagis. Tad mums belieka įsitikinti kaip yra iš tikrųjų. Ar reikia darbuotoją pagirti, ar reikia atleisti, o gal tikslingai apmokyti, paaiškinti kokiu jis privalo tapti norėdamas būti konkurencingo verslo dalimi.

Nusistovėjęs stereotipas, kad slaptu pirkėju gali būti jaunuolis, papildomai užsidirbantis pragyvenimui. Iš tiesų šio vaidmens atlikimas yra sudėtingas darbas, kuriam būtinas specialus pasiruošimas, pastabumas, analitiniai sugebėjimai ir svarbiausia – noras pagerinti klientų aptarnavimo kokybę bei įmonės konkurencingumą.

Slapto pirkėjo tyrimo nauda Jums:

Mes parodysime kaip Jūsų įmonė atrodo klientų akimis
Mes įvertinsime darbuotojų aptarnavimo įgūdžius, žinias ir motyvaciją
Mes nustatysime ar jūsų darbuotojai „nori, bet nemoka“ ar „moka, bet nenori“, o gal…
Kartu išsiaiškinsime mažų pardavimų priežastis
Kartu atrasime būdus kaip padidinti pardavimus
Kartu sukursime idealaus aptarnavimo standartą
[/read]

Darbuotojų įvertinimas

Vertinimo centrai

Daugelis vadovų jau įsitikino, kad vienas iš patikimiausių būdų atrenkant ar įvertinant darbuotojus yra vertinimo centrai. Kas tai yra? Vertinimo centrai tai procesas, trunkantis nuo kelių valandų iki kelių dienų, kurio metu profesionali ekspertų komanda naudodama įvairiausius metodus įvertina žmogaus asmenybės savybes, mąstymo ypatumus bei tinkamumą tam tikroms pareigoms..

[read more=Daugiau… less=Mažiau]Kada dažniausiai kreipiamasi pagalbos į vertinimo centrus?

Kai atrenkamas naujas personalas
Kai planuojamos darbuotojų karjeros perspektyvos
Kai norima įvertinti darbuotojų tobulintinas sritis
Kai siekiama sudaryti ugdymo programą personalui
Dažniausiai taikomi vertinimo instrumentai:

Interviu
Įvairūs asmenybės testai
Intelekto testai
Kritinio mąstymo testai
Individualios užduotys
Grupinės užduotys
Situacinės užduotys
Analitinės bei prezentacinės užduotys
Faktinės užduotys
Roliniai žaidimai
„Krepšelio metodika“
Kandidatai ar esami darbuotojai vertinami atliekant gabumų matavimo, intelekto, suvokimo, atminties, dėmesio, produktyvumo, asmenybės bruožų ir interesų vertinimo, pasitikėjimo savimi, dominavimo, darbo komandoje, individualaus darbo stiliaus vertinimo, vadovavimo potencialo, konfliktiškumo, motyvacijos ir kt. tyrimus.

Darbuotojų motyvacijos įvertinimas

Paprastai įmonė turi motyvavimo sistemą, net jei mano, kad jos neturi. O jei vis dėlto mano, kad tikrai neturi, tai paprastai reiškia, kad toje įmonėje ji arba nepaprastai gera arba tikrai prasta. Kitais atvejais įmonė tikrai žino, kad turi motyvavimo sistemą.

Gera motyvacijos sistema ugdo lojalumą įmonei ir pritraukia naujus darbuotojus, skatina darbuotojus noriai siekti įmonės tikslų, dirbti produktyviau, padeda spręsti organizacijos problemas, kuria palankų įmonės įvaizdį (geriausia reklama – patenkinti darbuotojai).

Motyvavimo sistemos ypatumas – ji turi keistis, jei nenorime, kad keistųsi darbuotojai. Turėdami tyrimų išvadas, galime nustatyti, kas šiuo momentu su Jūsiške galėtų būti kitaip ir kokiomis kryptimis ją reikėtų vystyti toliau.

Tyrime naudojami metodai:

Darbo motyvacijos testai
Pasitenkinimo darbu įvertinimas
Interviu su darbuotojais
Darbuotojų pasitenkinimo darbu įvertinimas

Dirbantis žmogus vidutiniškai 50% savo gyvenimo praleidžia dirbdamas, todėl tai, kaip jis jaučiasi darbe – labai svarbus veiksnys bendrai žmogaus savijautai. Pasirinkęs mėgstamą darbą, žmogus gali įgyvendinti savo siekius ir tiesiog jaustis laimingas. Pasitenkinimas darbu reikšmingas ne tik individo, bet ir visos organizacijos lygmenyje. Pasitenkinimo darbu nebuvimas organizacijoje didina kadrų kaitą, pravaikštų ir vėlavimų skaičių, gali lemti neproduktyvų elgesį ir net vagystes. Vienas iš svarbiausių rodiklių, rodančių, kad organizacijoje kažkas negerai, – žemas darbuotojų pasitenkinimo lygis. Atlikę tyrimą, galime pamatyti ko mūsų darbuotojams trūksta iki pilnos laimės ir jei tai neviršija įmonės galimybių ir sveiko proto ribų, galima pasiekti, kad darbuotojai nenorėtų eiti namo ir su nekantrumu lauktų pirmadienio.

Tyrime naudojami metodai:

Pasitenkinimo darbu įvertinimas
Interviu su darbuotojais
Darbuotojo lūkesčių įvertinimas ir palyginimas su pasitenkinimu svarbiais darbuotojui darbo aspektais
Įvertinamas darbuotojų įsipareigojimas įmonei[/read]

Atsiliepimai