Evelina Ježenkina

Pagrindinė Evelinos veikla šiuo metu – šeimų konsultavimas vaikų auklėjimo, tarpasmeninių santykių bei asmenybės tobulėjimo srityse, mokymų pedagogams bei tėveliams organizavimas, psichologinių tyrimų atlikimas. Savo darbe vadovaujasi pagarba bei nuoširdumu.

Šypsokis ir pasaulis šypsosis Tau.

Evelina sėkmingai baigusi vystymosi psichologijos magistrantūros studijas Lietuvos Edukologijos Universitete, su užsidegimu  ėmėsi praktinės veiklos. Du metus konsultavo vaikus bei paauglius emocinės paramos tarnyboje „Vaikų linija“. Turi patirties dirbant Vilniaus gimnazijose, kur konsultavo paauglius bei pedagogus, vedė psichologijos pamokas bei komandos formavimo renginius. Iki šiol dirba psichologe vaikų darželyje, kur konsultuoja pedagogus bei vaikų tėvelius, šviečia darželio bendruomenę vaikų auklėjimo klausimais bei kuria teigiamą emocinę atmosferą.

Pagrindinė Evelinos veikla šiuo metu – šeimų konsultavimas vaikų auklėjimo, tarpasmeninių santykių bei asmenybės tobulėjimo srityse, mokymų pedagogams bei tėveliams organizavimas, psichologinių tyrimų atlikimas.

Savo darbe vadovaujasi pagarba bei nuoširdumu. Evelina įsitikinusi, jog meilė bei pagarba vaikams daro stebuklus. Kiekvienas vaikas siekia būti mylimas bei įvertintas, tik kartais šiam tikslui pasiekti pasirenka ne pačius tinkamiausius būdus. Todėl  mūsų, suaugusiųjų, pareiga – padėti vaikams išmokti tinkamai elgtis bei konstruktyviai reikšti emocijas, išsaugant jų pasitikėjimą savimi bei aukštą savivertę.

Evelina kovoja prieš bet kokias smurto apraiškas šeimoje bei ugdymo įstaigose ir padeda atrasti efektyvius bei pozityvius auklėjimo metodus. Taip pat skatina atsisakyti stereotipų, išankstinių nuostatų, dažniau pasikliauti nuojauta, o sudėtingas situacijas spręsti atslūgus neigiamoms emocijoms.

Evelina įkvepia suaugusiuosius rodyti tinkamą pavyzdį vaikams, nes vaikai ne visada girdi, ką jiems sakome, bet visada mato, kaip mes elgiamės. Taigi, norėdami pakeisti vaikų elgesį – pirmiausiai keiskimės patys. O norėdami pagarbos ir meilės – mylėkime ir gerbkime.

 

Gyvenimo kredo. Šypsokis ir gyvenimas šypsosis Tau“ bei „Vaikai – tai ne maži žmonės, o dideli pasaulio stebuklai“.

Veiklos sritys. Konsultavimas, mokymai, tyrimai.

Darbo įrankiai. Aktyvus klausymasis bei empatija.

Didžiausi pasiekimai. Patinkantis darbas bei mylima šeima.

Sėkmės paslaptis. Optimizmas, tikėjimas sėkme bei aplinkinių palaikymas.
Pomėgiai. Knygos, šokiai, dainavimas, poilsis gamtoje.

Savęs neįsivaizduoja be šeimos, meilės, aktyvios veiklos.